вівторок, 28 лютого 2012 р.

Дарунок бібліотеці
З Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України м. Київ надійшли в дарунок до бібліотеки 15 книг. Зокрема: наукових видань з основних напрямків: економічна теорія; моделювання та прогнозування економічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці; економіка і організація високих технологій; розвиток виробничої інфраструктури; промислова політика; технологічне прогнозування та інноваційна політика; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; економічна історія; соціально-економічні проблеми праці; управління економікою; просторовий економічний розвиток та місцеве самоврядування.

Список додається:

Бублик Є.О.Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку.

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні.

Прокопа І.В., Беркута Т.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку.

Структурні зміни та економічний розвиток України.

Трипольська Г.С., Сиденко В.Р. Агробіоенергетичний ринок України.

Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель : в 2 т.

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України.

Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку.


Бобух І.М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України

Потенціал ендогенного зростання економіки України.

Запатрина И.В. Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения

Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці.

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс.

Лір В.Е., Письменна У.Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні.

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Дарунок для бібліотеки від Українського осередку у Базелі

Фонд Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки поповнився важливими та цінними виданнями, що стосуються української культури, мистецтва, істо...